פרוייקטים ומייזמים שנתמכים על ידי חבצלת

בתחום הפעילות של "חבצלת" כלולים מוסדות ופרויקטים שונים שאינם נמנים על הגופים הנתמכים באופן קבוע על ידי חבצלת, העדיפות היא למיזמים הנעשים למען קהילות חלשות ואנשים משכבות מצוקה בישראל.


פירות קרן חבצלת מאפשרים לנו תמיכה זו במגוון פעולות בחברה הישראלית.


השותפות של חבצלת במייזמים שונים עומדת במטרות הקרן כפי הוגדרו על ידי המייסדים עוד בשנת 1967, והן: אחווה עמים, דו קיום בשלום של יהודים וערבים בארץ, הקמת חברה צודקת ושוויונית כבסיס למדינה וזאת תוך כדי קריאת תיגר על החומרנות האופפת אותנו מה שמחבר אותנו למייזמים השונים המשתנים עם השנים.

 


פרוייקטים שנתמכו על ידי קרן חבצלת בעבר:

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות