"חבצלת" - הקרן לעידוד יצירה

"חבצלת" הקרן לעידוד היצירה

המטרה: טיפוח היוצרים הקיבוציים ועידוד היצירה האמנותית בקיבוצי הקיבוץ הארצי.

 

הרציונל: "חבצלת - מוסדות חינוך ותרבות", רואה מטרה חשובה בטיפוח האמנות והאמנים בקיבוץ. הענקת המלגות, במציאות הכלכלית היום, מביעה את אמונתה של "חבצלת" בתרומתה של האמנות והאמן לחיי היצירה, התרבות, החברה, איכות החיים ושאר הרוח בחצר הקיבוצית.

 

קהל היעד: אמנים, בכל תחומי האמנות, חברי הקיבוץ הארצי, המבקשים תמיכה כספית למימוש

פרויקט אומנותי אישי או אחר בתחומי האמנות והיצירה, או תמיכה ביוצר עם הישגים אמנותיים בולטים.

 

על המלגה:

- סכום המלגה המוענקת לאמן יהיה עד 5,000 ש"ח לאדם, ולא יעלה על 50% מעלות הפרויקט.

- מדי שנה תיבחן האפשרות למתן מלגה בסכום של עד 10,000 ש"ח ליוצר או ליצירה בתחום ממוקד ועפ"י מדדים שיוגדרו ע"י מינהלת המלגות מדי שנה.

 

התנאים לפניייה לקרן:

- הקרן מיועדת אך ורק לחברי-קיבוץ מקיבוצי קיבוץ-הארצי.

- הקרן מוענקת לביצוע יצירה אמנותית. הקרן איננה מיועדת למימון לימודים, לרכישת ציוד, להקמת מבנים, לנסיעה לחו"ל או לשיפור תנאים חומריים כלשהם.

- אמן שזכה במלגה, זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלתה.

- הקרן איננה מתחייבת להעניק מדי שנה מלגות בכל תחום מתחומי היצירה.

- הקרן אינה מעניקה מלגות להנצחת אמנים ויצירותיהם.

 

אופן הפנייה:

- הפנייה תוגש על גבי טופס מיוחד (ניתן לקבלו במשרדי חבצלת ובמזכירויות הקיבוצים).

- הטופס כולל את כל הפרטים אודות הפרוייקט. על הפונה למלא את כל הפרטים הנדרשים.

- כל פנייה יש להגיש בצירוף שתי המלצות:

המלצת אמן מוכר, או ארגון מקצועי רלוונטי.

 

את הפניות יש לשלוח אל: חנן רוגלין, הקרן לעידוד היצירה, "חבצלת", ת.ד. 40009, ת"א 61400.

 

תהליך הטיפול בפניות:

- מינהלת המלגות, הכוללת נציגי ציבור, קובעת קדימויות לזכאות מדי שנה ומפרסמת אותן לחברי קיבוצי הקיבוץ הארצי.

- לכל תחום אמנות מוקם צוות מומחים מקצועי. הפניות מועברות לצוותי המומחים.

- צוותי המומחים מגישים לוועדה את דירוג האמנים הראויים, בצירוף הערותיהם, לרבות המלצתם על גובה המלגה.

- המינהלת מתכנסת ומחליטה, לאור המלצות צוותי המומחים ושיקולים נוספים, מי יהיו הזכאים לקבלת המלגות, וסכומי המלגות.

- כל פונה יקבל הודעה לגבי החלטתה של הוועדה בעניינו.

- המלגות לעידוד היצירה מוענקות מדי שנה בטקס חגיגי.-

 

- תנאי לקבלת המלגה, במקרה של פרוייקט, הוא הוכחת ביצוע.

- בגוף הפרוייקט יש לציין את תמיכתה של "חבצלת" בפרוייקט.

 

תאריך אחרון להגשת הבקשה לשנת 2010   - 15.5.2010

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות