הכנת עתודות לפעילות עתידית
הכנת עתודות לפעילות עתידית

 

ישראל מגדירה את עצמה כמדינה יהודית, אך היא גם מדינה של כל אזרחיה, כלומר - גם של מי שאינם יהודים. זהו אחד הנושאים הקשים והמעיקים במציאות הישראלית. יותר מתמיד, קיים הכרח לקיים ולפתח אווירה של דו-קיום אמיתי וקידום זכויות האזרח לכול.

 

הנוער של היום, מי שמחר תהיה כל האחריות מוטלת על כתפיו, חייב להתגייס למען ערכי הדמוקרטיה והשוויון לכל תושבי הארץ הזאת. על רקע המציאות הקשה של הסכסוך המתמשך, ניתן לשער כי המגמה לקידום השלום וההבנה בין הצדדים, תצריך שנים של השקעה והתפתחות עד להשגת יעדים אלה. צוו השעה, וכורח המציאות, הם השקעה בהכנה ובטיפוח של עתודות מתאימות על ידי גורמים אחראיים, במטרה להבטיח שגם בעתיד יעמדו לרשות החברה פעילים ומכפילים של הרעיון, בעלי מודעות ורצון להשפיע על פתרון הבעיות הסבוכות שיוצר הסכסוך, ובכלל יימצאו בה אנשים בעלי מוטיבציה, שיהיו מוכנים לקחת על עצמם בעתיד אחריות פוליטית וחברתית למען התפתחות חיובית יותר בנושאי השוויון והדמוקרטיה.

 

מי שמתאימים ליטול על עצמם בעתיד את המשימה החברתית הזאת הם בעיקר בני הנוער של היום, אשר כבר במהלך לימודיהם בבית הספר משתתפים באופן פעיל בארגון ובחלוקת תפקידי האחריות בקבוצתם.

משום כך מתרכז המיזם "עמודי שלום" במילוי המשימה של "הכנה והכשרה של עתודה" בנציגויות התלמידים של בתי הספר התיכוניים האזוריים והמקומיים. קיימת תוכנית להרחבת פעילות זו במהלך השנים הקרובות, במסגרתה מתוכננת פעילות חינוכית גם בקרב מועצות התלמידים של כיתות ז' עד ט'.

 

בתהליך שיטתי ודידקטי משותפות מועצות התלמידים במשך שנת לימודים שלמה בנושאים הקשורים בשיתוף פעולה דו-לאומי ובניסיון לפתח בפעילים את הרגישות למפגש בין-תרבותי. נציגי מועצות התלמידים עוברים הכשרה בייזום נושאים של הפרויקט ובלקיחת אחריות גם מחוץ לכותלי בית הספר. הנושאים העיקריים הם הבנה בין העמים, השאיפה לשלום, איכות הסביבה, שוויון זכויות ועוד.

התהליכים שננקטו בצורה ניסיונית במועצות התלמידים עוברים בחינה והערכה, והצעירים שנמצאו מתאימים למטרת המיזם מופעלים לקראת שיתופם בפרויקטים עתידיים.

 

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות