תנועת השומר הצעיר בעולם

תנועת השומר הצעיר בעולם עוסקת בחינוך רעיוני ערכי ומחנכת ליהדות הומניסטית, לסוציאליזם ולהגשמה ציונית בקרב הנוער של הקהילות היהודיות בעולם, בדגש על העמקת הזהות היהודית.

התנועה דוגלת בשוויון ובצדק חברתי ורואה את מגוון הצורות של חיי הקיבוץ והשיתוף כדרך חיים. בנוסף, מדגישה התנועה מעורבות בחיי הקהילה היהודית בתפוצות ובהשפעה עליה ברוח החופש, והדמוקרטיה, השוויון, ובכבוד האדם וחירותו. התנועה פועלת ומחנכת לשלום ולדו קיום בין ישראל ושכנותיה.

תנועת השומר הצעיר בעולם פרוסה בחמש יבשות ופעילים בה כ- 5200 חניכים: באמריקה הלטינית, באירופה, באמריקה הצפונית ובאוסטרליה.

מפעליה המרכזיים של התנועה כוללים מועצה וסמינר שנתיים לפי יבשות אשר מכנסת את כל הפעילים, השליחים, והמזכירים מהקינים השונים ובה דנים בנושאים ערכיים, חינוכיים, ואידיאולוגיים של התנועה. באירועים אלו מתקיים שיח תנועתי על מטרות התנועה ודרכי יישומן.

 

מפעלים מרכזיים:

שנת ההכשרה היא מפעל עם מסורת רבת שנים בה חניכי התנועה אשר סיימו תיכון מכל רחבי העולם מגיעים לתקופה של כשנה בישראל: לומדים במכון להכשרת מדריכים של הסוכנות, חיים תקופה בקיבוץ, משתתפים במרכז חינוך תנועתי בו נלמדים נושאים הקשורים לערכי השומר הצעיר, לומדים באולפן ומתנדבים בעבודה קהילתית. 

לרוב חוזרים חניכים אלה לעבוד בקני האם, ומשתלבים במנהיגות של הקן המקומי בסיוע הידע והניסיון שצברו. המסע לפולין הוא חלק נוסף בשנת ההכשרה, ומתקיים במשלחת משולבת עם תנועת השומר הצעיר בישראל. במסע זה נלמדים ההיבטים ההיסטוריים והדילמות הערכיות הקשורות בשואה ומאורעותיה ובאופן הנצחתה ושימור זיכרונה. החניכים הם שותפים פעילים בהכנות למסע ובמהלכו. בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בתחום שנת ההכשרה, ומספר החניכים המשתתפים ממדינות רבות נמצא במגמת עלייה מתמדת.

בין היתר מקיימת התנועה את המפעלים האלו:

מחנה ישראל, סמינר הדרכה באירופה.

שומריה באמריקה הלטינית.

מחנות שומריה בצפון אמריקה.

כנסי גרעינים באירופה, ובאמריקה הלטינית

כנסי עולים בישראל.

תנועת השומר הצעיר בעולם רואה כהישג את העיסוק המתמיד במימד האידיאולוגי שנערך בכנסי הנהגות, במועצות, בשומריה ובכנסים נוספים, בעבודה ובפעילות החינוכית גם בקרב העולים ובשיתופם בפעילות תנועתית-התנדבותית בארץ.

בשנים האחרונות מתרחבת המגמה של הרחבת יעדי הפעילות של התנועה בעזרת פעילים מקומיים והיא מצליחה מאד.

שנת המאה לתנועת השומר הצעיר בעולם.

ביולי 2013, מציינת תנועת השומר הצעיר בעולם בשיתוף עם התנועה בישראל את שנת ה-100 לתנועת השומר הצעיר בעולם, בכנס "שומריה" מיוחד. במרכזו של האירוע עומד דיון רחב יריעה בדמות הקן השומרי ובעיצובו בעתיד. בנוסף, המשתתפים רוכשים כלים להבנת המציאות בארץ, בתנועה הקיבוצית. בשאלות של פני מדינת ישראל היום, צדק חברתי בישראל היחס לציונות ולקונפליקט היהודי ערבי.
השומר הצעיר בעולם - מטרת על
פרטי התקשרות

מזכ"ל דניאל ונגרובסקי – זיקים

מייל: danitowen@gmail.com

טלפון -  03-6956575

פקס -   03-6292592

כתובת-  רחוב היסמין 1, רמת אפעל

www.hashomer-hatzair.netגבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות