הקרן לעידוד היצירה האומנותית

תקנון הקרן לעידוד היצירה

המטרות:


 • טיפוח היוצרים הקיבוציים ועידוד היצירה האמנותית בקיבוצי הקיבוץ הארצי.
 • העלאת המודעות לתרבות הקיבוצית ותנועת השומר הצעיר כפי שהם באים לידי ביטוי דרך המדיום השונים.

הרציונל: 

"חבצלת -  מוסדות חינוך ותרבות", רואה מטרה חשובה בטיפוח האמנות והאמנים בקיבוץ. הענקת המלגות, במציאות הכלכלית היום, מביעה את אמונתה של "חבצלת" בתרומתה של האמנות והאמן לחיי היצירה, התרבות, החברה, איכות החיים ושאר הרוח בחצר הקיבוצית.


קהל היעד: 
אמנים, בכל תחומי האמנות, חברי הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, המבקשים תמיכה כספית למימוש

פרויקט אמנותי ואו תמיכה ביוצר עם הישגים אמנותיים בולטים.


על המלגה:

 • המלגות יחולקו על בסיס חמש קטגוריות: קולנוע, מוזיקה, אומנות פלסטית, תיאטרון/מחול, ספרות.
 • בכל קטגוריה יוענקו עד שתי מלגות וזאת במטרה לתת תמיכה משמעותית לאומן מצד אחד וליצור חיבור ושותפות עם הקרן ומטרותיה מצד שני.
 • סכום המלגה לא יעלה על 50% מעלות הפרויקט.
 • תיבחן האפשרות למתן מלגה  בסכום של עד 10,000 ש"ח ליוצר או ליצירה בתחום ממוקד ועפ"י מדדים שיוגדרו ע"י מנהלת המלגות מדי שנה.

התנאים לפנייה לקרן:

 • הקרן מיועדת אך ורק  לחברי קיבוץ מקיבוצי קיבוץ הארצי לשעבר.
 • הקרן מוענקת לביצוע יצירה אמנותית. הקרן איננה מיועדת למימון לימודים, לרכישת ציוד, להקמת מבנים, לנסיעה לחו"ל או לשיפור תנאים חומריים כלשהם.
 • אמן שזכה במלגה, זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלתה.
 • הקרן איננה מתחייבת להעניק מדי שנה מלגות בכל תחום מתחומי היצירה.
 • הקרן אינה מעניקה מלגות להנצחת אמנים ויצירותיהם.

תנאים לקבלת המענק:

 • תנאי לקבלת המענק - הוכחת ביצוע על פי קריטריונים מקצועיים המותאמים לכל תחום.
 • בגוף הפרויקט יש לציין את תמיכתה של "חבצלת" בפרויקט, לא ניתן להגיש בקשה בדיעבד.
 • עם קבלת המענק מאשר היוצר לקרן חבצלת לעשות שימוש ביצירה לצורכי קידום מטרות הקרן.
 • נוכחות בטקס השנתי של הקרן  - חובה.

אופן הפנייה:

 • יתפרסם בעיתונות הקיבוצית מועד אחרון לפניה לשנה קלנדרית (עד סוף אפריל של שנת התמיכה).
 • הפנייה תוגש על גבי טופס מיוחד (ניתן לקבלו במשרדי חבצלת ו/או באתר הקרן).
 • הטופס צריך לכלול את כל הפרטים אודות הפרויקט, יש להקפיד למלא את כל הפרטים בקשות חלקיות יוחזרו
 • לשולח.
 • יש להגיש המלצה מקצועיות או מאמן מוכר או מארגון מקצועי רלוונטי. 

את הפניות יש לשלוח לקרן לעידוד היצירה, בקרן חבצלת, גבעת חביבה ד.נ. מנשה, מיקוד 37850.


תהליך הטיפול בפניות:

 • לכל תחום אמנות צוות מומחים מקצועי הדן בבקשות וממליץ על התמיכה בהתאם. 
 • צוותי המומחים מגישים לוועדה את דירוג האמנים הראויים, בצירוף הערותיהם, לרבות המלצתם על
 • גובה המלגה. 
 • המנהלת מתכנסת ומחליטה, לאור המלצות צוותי המומחים ושיקולים נוספים, על רשימת המענקים וגובה התמיכה.
 • כל פניה תענה בתשובה בכתב לגבי החלטתה של המנהלת  בעניינו לא יאוחר מסוף יולי לאותה שנה קלנדרית.
 • המענקים לעידוד היצירה מוענקות מדי שנה בטקס חגיגי.

 לוחות זמנים:

   פרסום במדיה (פברואר).

   הגשת בקשות עד סוף אפריל.

   קבלת תשובות עד סוף יולי.

   טקס הענקת מלגות בחוה"מ פסח או סביב חגי תשרי.


 טופס פניה לקרן 


רכז הקרן - אורן תירוש מקיבוץ עין שמר הודעה בעניין פניות למענקים מהקרן לשנת 2016 

 קרן חבצלת רואה חשיבות גדולה בהצגת התרבות הקיבוצית בחברה הישראלית ומקדמת מטרה זו באמצעות תמיכה ביוצרים.

ניתן להגיש בקשות בתחומים הבאים – 
1. הקרן לעידוד היצירה האמנותית, התומכת ביצירה בתחומי הקולנוע, מוזיקה, אומנות פלסטית, תיאטרון/מחול, ספרות.

2. הועדה לספרי תנועה,

מידע נוסף וקריטריוני התמיכה ניתן לראות באתר הקרן בכתובת - https://en.havatzelet.org.il/cgi-webaxy/item?12

את הפניות יש להגיש את הבקשות עד סוף אפריל 2016

                                                                                             .

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות