כללים אתיים של מנהלת המלגות
כללים אתיים של מנהלת המלגות
  1. זכאים למלגות הם הפרוייקטים המאושרים על ידי מנהלת המלגות.
  2. הזכאות נקבעת על ידי הכללים של כל קרן וקרן.
  3. מקבלי מלגות מהקרנות השונות לא יוכלו להגיש בקשה למלגה אלא לאחר תום שלוש שנים ממועד קבלת מלגה.
  4. אם לא חולק התקציב השנתי במלואו, נוספת שארית התקציב לתקציב השנה הבאה.
  5. סיוע שאינו ממומש לאחר שנתיים מאישורו בקרן לספרי תנועה ובקרן לעידוד היצירה, מתבטל והכסף חוזר לקרן.
  6. לא תוכל להתקבל בקשה למלגה בקרן ספציפית עבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מרכז הקרן.
  7. לא תאושר מלגה בפרוייקט אותו מרכז קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המועמד.

 

מתוך סיכום ישיבה של מנהלת המלגות מתאריך 24 לפברואר 2005

 


גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות