הקרן לספרי תנועה - נוהלי עבודה וקריטריונים לאישור סיוע
1      הקרן מיועדת לסיוע בהוצאה לאור של ספרים שתוכנם עוסק ב:

          א.       פרקים מתולדות התנועה

          ב.       פרקים מתולדות המפלגה (מפם, מרצ, וכו')

          ג.       סיפור תולדותיו של קן מקיני השומר הצעיר

          ד.       סיפור תולדותיה של תנועה בארץ מסויימת

          ה.      פרקי חיים של קיבוץ

           ו.        תולדות קבוצה/גרעין/חברת ונוער שהתחנכו בשומר הצעיר ומשתייכים לקיבוצי השומר הצעיר.

          ז.       ביוגרפיה/אוטוביוגרפיה של אדם משמעותי בתולדות כל הנ"ל

          ח.      חומר רעיוני-אידיאולוגי-היסטורי-חינוכי שיש לו הקשר תנועתי

          ט.      פרק היסטורי/אישי בתחום חברי התנועה, בתקופת השואה.

 

2.      הועדה מיועדת לסייע לספריהם של חברי הקבוץ הארצי. במקרים חריגים,  של חברים לשעבר, בתנאי שתוכנם מתאים לקריטריונים בסעיף 3.

 

3.      הסיוע ניתן רק לכתבי יד מוכנים לדפוס הן מבחינת עריכה והן מבחינת עיצוב.   לא ניתן להגיש בקשה על ספר שכבר יצא לאור.

 

4.      בפניה לועדה יש לצרף מכתב בקשה, ראשי פרקים, דוגמא לפרק או שניים מהספר, הצעת מחיר הוצאה לאור, לא ידונו פניות חלקיות.

 

5.      הועדה מעבירה את הבקשות לתמיכה למומחי תוכן לקבלת חוות דעת מקצועית.

 

6.      ביחס לסעיפי תמיכה "יד יערי" ו"מורשת", אם לא חולק התקציב השנתי במלואו, נוספת שארית התקציב לתקציב התמיכה של אותו התחום בשנה תקציבית הבאה, ניתן לצבור עד שלוש שנות תקציב על פי תחום התמיכה בלבד.

 

7.      הועדה לא מגבילה את "יד יערי" ו"מורשת" בגובה התמיכה לספר בתנאי שעומדים בהגדרת תקציב שנתית.

 

8.     בתמיכות "יד יערי" ומורשת - לא תאושר תמיכה ללא קבלת פרוט עלויות הספר - מקורות מול שימושים (כולל חלוקה ברורה מה מבוקש מהועדה ומהם המקורות הנוספים). במידה ומדובר בתמיכה שנפרסת על שנתיים יש לפרט זאת בגוף הבקשה.

 

9.     העברת הסיוע נעשית על ידי קרן חבצלת, הסיוע יועבר רק באישור רכזת הועדה.

 

10.  במקרים של הקצבות אישיות הועדה מממנת עד 50% מהעלות הכוללת של הספר, סכום מקסימום לסיעו בהקצבות אישיות הוא 5,000 ₪,   סיוע שאינו ממומש לאחר שנתיים מאישורו, מתבטל.

 

11.  לא תינתן תמיכה מהוועדה לספר שנתמך במסגרות תנועתיות בסכום הגדול מ- 5,000 ₪, באחריות המבקש לפרט את מקורות המימון לספר בבקשה.

 

12.  הועדה מחוייבת בפרסום ציבורי שנתי של הספרים הנתמכים.


13. התמיכות הן על בסיס שנה קלנדרית, ניתן להגיש בקשה לתמיכה עד סוף מרץ, אישור התמיכות יתבצע עד סוף אוגוסט.

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות