שיטות הכשרה וחינוך לנוער
 

שיטות חינוך לנוער

 

בני נוער נתונים, כידוע, בתהליך חיפוש עצמי של זהותם. גיל הנעורים הוא קריטי להקניית דפוסי התנהגות קוגניטיביים ואימפרטיביים, ויחד עם זאת, זו התקופה המתאימה ביותר לקליטה וספיגה מוגברת של תובנות והתנסויות חדשות.

חשוב, על-כן, לנהל תהליך חינוכי עם בני נוער, ערבים ויהודים כאחד, הניזונים, בדרך כלל, מהתקשורת בכל הקשור למצב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואין להם גישה וחשיפה לתיאור חלופי של המצב זולת התקשורת.

החלק החשוב ביותר בחלופה הזאת הוא המפגש הישיר והבלתי אמצעי של בני נוער יהודי וערבי, קבוצות השונות לכאורה זו מזו. מפגשים כאלה אינם מתקיימים בחיי היום-יום או במסגרות החינוך הפורמאלי בבתי הספר. המפגשים מכוונים ליצור במה להסתכלות חלופית ומפורטת יותר ורצון לקיום קשר.

הם מיועדים לקבוצות נוער שאין להם אפשרות אחרת להשתתף בתכניות חינוכיות מעין אלה. בשנה הראשונה של הפרויקט "עמודי שלום" הוחל במספר קבוצות מצומצם, אך עם השנים המגמה הולכת ומתרחבת בהתמדה.

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות