אודות חבצלת
קבוצת "חבצלת" נוסדה בשנת 1967 על ידי תנועת הקיבוץ הארצי – השומר הצעיר, כזרוע לעשייה, מעורבות והשפעה בחברה
הישראלית.  מטרותיה של חבצלת הן לקדם פעילויות בתחומי התרבות, החינוך, המדע, הספורט, טיפוח אמנים מתחילים, סיוע לאמנים
ידועי שם בתערוכות ובמיזמים, מתן מלגות לעידוד היצירה וללימודים גבוהים, כל זאת ועוד תוך דגש על עידוד אוכלוסייה צעירה וקידומה בתחומים אלו. 

הקו שהנחה את המייסדים היה לנהל את התרומות וההקצבות בתבונה, תוך שמירה על גובה הקרן, על השבחתה – וזאת תוך הקפדה לעשות שימוש
בפירות הקרן ולא בה עצמה.
פירות אלו משמשים לתמיכת קבוצת חבצלת בפעולות חינוך ותרבות בגבעת חביבה, בתנועת השומר הצעיר בארץ ובעולם,  מורשת - בית
עדות ע"ש מרדכי אנילביץ,  יד יערי - המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר עוד. 
כמו כן תומכת חבצלת בפעולות הומניטריות בארץ ובעולם, ובמגוון של פעולות תרבות ורוח בחברה הישראלית
במגזרים השונים.

למבקר באתר, המפרט את פעולותיה העיקריות של קבוצת חבצלת, יתברר כי הדגש בכל העשייה הוא על הרוח והחברה, על המהות ועל התוכן ובכך חבצלת
קבוצת המוסדות לתרבות ולחינוך קוראת תיגר כנגד החומרנות ומסמנת דרך עצמאית וערכית.

"חבצלת" אחראית על פרויקטים ייחודיים שונים המתנהלים בחסותה ובשמה, וחלקם זכו בארץ לפרסום רב ולתהודה גדולה. פרט לכך, פועלת חבצלת גם כארגון עצמאי וכגוף מבצע. היא חברה לתועלת הציבור המסווגת כמלכ"ר ומוכרת כגוף ציבורי.

מלגות "חבצלת"
קרנות חבצלת נגזרות מחזון המייסדים ומקדמות את החינוך, התרבות והיצירה בקיבוצים ובחברה הישראלית. המלגות משמשות כמנוף למיצוי הפוטנציאל האישי ולשגשוג חברתי, תרבותי וכלכלי - יצירת השלם.
עשרות חברי הקיבוץ הארצי זוכים מדי שנה במלגות סיוע מטעם "חבצלת" לפעילויות שונות בתחום החברה, התרבות, ההגות והאמנות. על-אף צניעותו של סיוע זה, משמעותו המצטברת רבה מאד: הדחף ליצור, הצורך לפעול בתחומים שהם מעבר להתקיימות היומיומית הבלתי נמנעת, נעזרים בתחום שבו ניתן לעזור: בסיוע החומרי ובמשתמע ממנו – החשיבות וההכרה שמייחסים לפעילויות אלו והערך המוסף שיש בהן לחיי החברה הקיבוצית.

עוד על פעילויות גופי חבצלת ניתן לראות ב"פעילויות ומיזמים"יצירת קשר קרן חבצלת

טלפון:  03-6925384

פקס: 03-6925385

דו"אל:  info@havatzelet.org.il 


גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות