פרוייקט עמודי שלום

רקע


השאיפה לשלום עומדת במרכז "סדר-היום" הציבורי והאישי של אזרחי מדינת ישראל. המציאות במזרח-התיכון אינה מאפשרת לנו להרפות משאיפה זו, המבטאת צורך משותף לכל האנשים החיים פה והשואפים לחיים שקטים, רגועים ובטוחים.

 

רבים האנשים הפועלים באזורנו לקידום השלום, במסגרות ארגוניות שונות. מאמצים רבים מושקעים בשאיפה לקרב אלינו את היעד המיוחל ולאפשר לתושבי האזור לחיות חיים נטולי פחד, בהם ניתן יהיה לכל אחד להתפתח, לצמוח ולחיות חיים נורמליים.

 

המאמץ המושקע בקידום רעיון השלום הצמיח את רעיון הפרוייקט "עמודי שלום". הפרויקט שואף בעיקרו לרכז פעילות אקטיבית בתחומים רב-גוניים מתוך מכנה משותף שיאפשר שיתוף פעולה – בהזרמת ידע מקצועי, רעיונות ותכנים – בין כל העוסקים במלאכה החשובה.

 

האתגר המרכזי בפרויקט היה להגיע למגוון רחב של קהלי יעד, לערב פלגים שונים באוכלוסייה, לקרב אוכלוסיות מאזורים גיאוגרפיים שונים ולענות על צורכיהן של אוכלוסיות אלו.

 

אנו רואים בדיאלוג היהודי-ערבי יעד חשוב, שבאמצעותו ניתן לבנות גשרים בין אנשים מלאומים שונים, הרוצים להכיר אחד את השני, להתגבר על מכשולים, להגיע להבנה הדדית ולבנות תשתית משותפת, שבאמצעותה ניתן יהיה להשיג יחד את המטרה הנכספת. פרויקט "עמודי שלום" מנסה ליצור בסיס למפגש יוצר אמון ומקדם השלום. על בסיס זה נבנים בהתמדה מיזמים ופעילויות מסוגים שונים המכוונים להעניק לשתי קבוצות האוכלוסייה הזדמנות להכיר זו את זו ולהבין את המציאות שעליה מושתת בסיס החיים שלהן.

ומכאן משמעות השם "עמודי שלום": כל עמוד מייצג פעילות ותוכן מסויימים ומסמל את העתיד המשותף. שלושת העמודים יחדיו מסמלים את הבסיס לדרך השלום.

 


שלושת עמודי התווך הראשונים:

מנהיגות נוער
שיטות הכשרה וחינוך לנוער

 

תנועות נוער

קידום כוחות צעירים ליצירת עתודה אחראית לשיתוף הפעולה העתידי בין יהודים וערבים בישראל

 

פעילות ציבורית בתחום התרבות

עבודה ציבורית להפצת והעמקת הידע על "האחר" לחוגים רחבים ככל האפשר

 

פרוייקט "עמודי שלום" התאפשר הודות לתמיכתה
של "קרן רוזה לוקסמבורג" מגרמניה
 
 
 

גבעת חביבה, דואר נע מנשה, מיקוד 3785000 / טלפון 04-6309288, פקס 04-6309305 kerens@tkz.co.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי אפקט מערכות